محبوب ترین کانال های علمی آپارات

کانال آپارات انجمن علمی ژرفا - 1223
ویدئوهای انجمن علمی ژرفا
103 عضو

کانال آپارات نوین ساپورت - 1274
شبکه،انروید،علم و برنامه نویسی
27 عضو

کانال آپارات چرخ - 1320
اخبار علمی و تکنولوژی
19 عضو

کانال آپارات پارک علم و فناوری خلیج فارس - 1261
این کانال به معرفی پارک علم و فناوری خلیج فارس و فعالیت های
14 عضو

کانال آپارات هومن - 1293
دانستنیهای نجوم و سیارات
10 عضو