جدیدترین صفحات علمی اینستاگرام

صفحه اینستاگرام مدرک معادل لیسانس - 1337
مدرک لیسانس معادل فوری
2.4k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام کیهان شناسی - 181
کیهان شناسی و علم نجوم
7.3k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام super noova - 180
فضا زمان مسائل علمی و نجوم
2.2k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام علم سلامت - 178
بزرگترین مرجع دانستنی های سلامت
118.5k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام علم فردا - 177
تکنولوژی به زبان ساده
147k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام بدانیم علم و حقیقت - 176
مجله اطلاعات علمی و جالب
1.5m دنبال کننده

صفحه اینستاگرام وقت خلاقیته - 173
از گذروندن وقتت در اینستا بهره ببر
170.7k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام برق نیوز - 170
مطالب علمی و جالب برق
34k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام انجمن علمی روان درمانی ایران - 168
بیماری های روانی.روان پریشی و سایر انها
3.3k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام علمی پزشکی - 167
شگفتی های دنیای علمی پزشکی
734.7k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام fact_org - 165
دانستنی های علمی و معما
1.2m دنبال کننده

صفحه اینستاگرام انجمن علمی دانشکده معماری سوره - 164
دانشکده معماری و شهر سازی سوره
15.8k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام انجمن مامایی ایران - 163
خانواده،تربیت.بیماری کودکان
3k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام حقایق علمی و نجومی - 162
هر انچه از نجوم و گیتی پهناور میخواهید
220.1k دنبال کننده

صفحه اینستاگرام مجله علمی اینستاگرام - 161
بهترین مطالب علمی،شگفتی و اسرار جهان
537.2k دنبال کننده

نمایش بیشتر