قوانین ثبت صفحه و کانال در پوشکا

قوانین ثبت صفحه یا کانال 

1- محتوای منتشر شده توسط کانال یا صفحه نباید مقایر با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران باشد 

2- انتشار هرگونه محتوایی که جزو فهرست مصاديق مجرمانه میباشد 

3- پوشکا مجاز به ویرایش اطلاعات وارد شده در صورت صلاح دید میباشد

4- به کار بردن از عبارات یا کلمات ضد عفت واخلاق عمومی در عنوان یا توضیحات صفحه یا کانال ثبت شده ممنوع میباشد 

5- انتشار مطالبی که باعث توهین به ادیان و قومیت ها میگردد  

6- در صورت اثبات اینکه شما مالک صفحه یا کانال ثبت شده نمیباشید پوشکا مجاز است که مالکیت صفحه یا کانال را به صاحب اصلی آن بازگرداند 

7- انشتار اخبار کذب و ضد مصالح عمومی کشور و خلاف قوانین نشر اطلاعات توسط صفحه یا کانال ثبت شده ممنوع میباشد 

8- کانال ها یا صفحاتی که محتوای آنها در زمینه های شرط بندی ، مطالب مستحجن ، ترویج خشونت، ترویج هرگونه سوء رفتار میباشد مورد تایید پوشکا قرار نخواهند گرفت 

9- استفاده کردن از هرگونه ربات برای افزایش تعداد بازدید صفحه یا کانال  ممنوع بوده  و در صورت مشاهده صفحه یا کانال مذکور به حالت تعلیق در آمده یا مسدود میگردد 

10- فروش اقلام ممنوعه (تجهیزات ماهواره،عرضه غیر مجاز دارو،تجهیزات نظامی،لوازم جنسی،تجهیزات جاسوسی،اقلام مستهجن) توسط صفحات یا کانال های فروشگاهی  ممنوع میباشد 

11-در صورت گزارش صفحه یا کانالی توسط کاربران بیش از 8 بار پوشکا مجاز به تصمیم گیری برای تعلیق یا مسدود سازی صفحه یا کانال مورد نظر میباشد 

 

قوانین ثبت تصویر کانال